Portfolio Items

طراحی داخلی دفتر منوچهرخانی
دفتر مرکزی سامسونگ الکترونیک
واحد اداری برج پدیدار
ساختمان اداری قند بیستون
طراحی نمای برج هلال