Residential Tower in Namakabroud Competition


Client: Shiva-Atlas Co.

Location: Namakabrood, Iran

Total Built Up Area: 106,000 m²

Design Team : Reza Eslami, Mojtaba Mirhoseini, Kiana Rostami


شهـــری در ارتفـــاع

با توجه به تراکم بسیار بالای پروژه و موقعیت قرار گیری آن در شهر نمک آبرود و همجواری با سایت توریستی تله کابین نمک آبرود سوالات و اهداف زیر برای تیم طراح این پروژه مطرح شد آیـا این پروژه باید خود را از زمینه و بستر طراحی متمایز کند و یا درجهت حفظ بافت منطقه باشد ؟ آیـا می توان کیفیت سکونت در یک مجتمع ویلایی با حیاط های شخصی را در ساختمانی بلند مرتبه تجربه کرد ؟ آیا می توان به جای برج ها و آسمان خراش ها ، شهر ها و شهرک هایی در ارتفاع با همان دانه بندی ، مقیاس و تناسبات آشنا بنا کرد ؟ با توجه به اقلیم معتدل و مرطوب نمک آبرود چگونه سایه باد یک برج به حد اقل میرسد و به بهترین شکل تهویه طبیعی انجام می شود تا مصرف سوخت فسیلی برای تهویه مطبوع و رسیدن به دما و رطوبت حد آسایش، به حد اقل برسد ؟ آیا می توان همــه واحد ها حد اقل از 2 وجه نورگیری کنند و از دید دریا ویا جنگل نمک آبرود بهره مند باشند و به صورت طبیعی تهویه شوند ؟

این طرح در جهت رسیدن به اهداف بالا می کوشد تا با ایجاد کمترین آثار مخرب در محیط سبز و زیبای نمک آبرود خود را علی رقم تراکم بالا به دور از خود نمایی با بافت هماهنگ کرده و روحیه زندگی در یک شهرک ویلایی را در خود حفظ کند و حس تعلق به مکان در ساکنین ایجاد کرده و هویت خاص به بنا دهد . از خصوصیات مهم و مثبت پروژه می توان به هندسه بسیار ساده و منظم در پلان ها و در عین حال پیچیدگی در حجم ، ترکیب الگوی برون گرایی ( استفاده از نور، دید و منظر و تهویه طبیعی) و الگوی درون گرایی (حیاط خصوصی برای مجتمع) و قابلیت بالا در نورپردازی شب و ایجاد یک لند مارک برای منطقه اشاره کرد


 

Namakabrood Residential Towers Competition

Function: Residential
Type: Architecture, Competition
Status: Idea, Featured Projects

Residential Tower in Namakabroud Competition


Client: Shiva-Atlas Co.

Location: Namakabrood, Iran

Total Built Up Area: 106,000 m²

Design Team : Reza Eslami, Mojtaba Mirhoseini, Kiana Rostami


شهـــری در ارتفـــاع

با توجه به تراکم بسیار بالای پروژه و موقعیت قرار گیری آن در شهر نمک آبرود و همجواری با سایت توریستی تله کابین نمک آبرود سوالات و اهداف زیر برای تیم طراح این پروژه مطرح شد آیـا این پروژه باید خود را از زمینه و بستر طراحی متمایز کند و یا درجهت حفظ بافت منطقه باشد ؟ آیـا می توان کیفیت سکونت در یک مجتمع ویلایی با حیاط های شخصی را در ساختمانی بلند مرتبه تجربه کرد ؟ آیا می توان به جای برج ها و آسمان خراش ها ، شهر ها و شهرک هایی در ارتفاع با همان دانه بندی ، مقیاس و تناسبات آشنا بنا کرد ؟ با توجه به اقلیم معتدل و مرطوب نمک آبرود چگونه سایه باد یک برج به حد اقل میرسد و به بهترین شکل تهویه طبیعی انجام می شود تا مصرف سوخت فسیلی برای تهویه مطبوع و رسیدن به دما و رطوبت حد آسایش، به حد اقل برسد ؟ آیا می توان همــه واحد ها حد اقل از 2 وجه نورگیری کنند و از دید دریا ویا جنگل نمک آبرود بهره مند باشند و به صورت طبیعی تهویه شوند ؟

این طرح در جهت رسیدن به اهداف بالا می کوشد تا با ایجاد کمترین آثار مخرب در محیط سبز و زیبای نمک آبرود خود را علی رقم تراکم بالا به دور از خود نمایی با بافت هماهنگ کرده و روحیه زندگی در یک شهرک ویلایی را در خود حفظ کند و حس تعلق به مکان در ساکنین ایجاد کرده و هویت خاص به بنا دهد . از خصوصیات مهم و مثبت پروژه می توان به هندسه بسیار ساده و منظم در پلان ها و در عین حال پیچیدگی در حجم ، ترکیب الگوی برون گرایی ( استفاده از نور، دید و منظر و تهویه طبیعی) و الگوی درون گرایی (حیاط خصوصی برای مجتمع) و قابلیت بالا در نورپردازی شب و ایجاد یک لند مارک برای منطقه اشاره کرد


namakabrood-144x144

 

Additional info

  • Function: Residential
  • Type: Architecture Competition
  • Status: Idea Featured Projects