Commercial Complex Design Competition in Mashhad [Third Place]


Location: Mashhad

Client : Armanshahr e pars Investment company

Total Built Up Area: 74000 m²

Site Area: 21000 m²

Play Full Animation

Duration: 00:02:21

Design Team: Reza Eslami, Iman Agah, Ali Nasiri, Reza Zia, Mojtaba Mirhoseini


"گردش بازار" ترکیبی از کارکردهای اقتصادی و اجتماعی را با لحاظ نمودن تسهیلات تفریحی در بر می گیرد به طوری که حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آن جریان می یابد. گردش بازار یک فضای شهری اثرگذار در شهر محسوب می شود که در هماهنگی و پیوند با دیگر اجزای شهر است. این فضا از یک سو نقش مراکز خرید را در رفع نیازهای مصرفی و خدماتی بهبود بخشیده و از سوی دیگر یک مرکز زندگی را ایجاد می نماید.

 ایجاد مرکز زندگی هدف اصلی این فضا است. چرا که با ویژگی هایی که به واسطه ایجاد محیطی امن، جذاب و راحت و امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت برای خرید موجب اشتیاق و جذب خریداران می گردد. همچنین حس تعلق و سرزندگی را ایجاد نموده که این خود بازده اقتصادی گردش بازار را افزون بر کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن می شود. بازارها به دو صورت شکل گرفتند. نخست بازارهایی که پیرامون یک میدان یا میدانگاه پدیدار شدند و دوم، بازارهایی که به صورت خطی و در امتداد مهمترین مسیرهای سکونتگاه توسعه یافتند.

 به طور معمول پاساژها در نقاطی از شهر و در خیابان هایی طراحی و ساخته می شده اند که از یک سو رونق اقتصادی وجود داشت و از سوی دیگر امکان توسعه دکان ها در لبه پیاده رو و خیابان به سادگی وجود نداشت. در دهه های اخیر نوع دیگری از مجتمع ها و مراکز تجاری شکل گرفته که افزون بر دفاتر اداری و خدماتی، برخی از فضاها و فعالیت های مربوط به گذران فراغت یا فضاهای فرهنگی نیز در آن ها پدید آمده است.

 None- City اوژه معتقد است که ما در جامعه ای "سوپر مدرن" زندگی می کنیم که "نامکان ها" بیش از پیش بر آن غلبه یافته اند. به عنوان مثال، ما بیش تر وقت خود را در سوپرمارکت های بزرگ، مجتمع های تفریحی خارج از شهر، جایگاه های پمپ بنزین اتوبان ها، سالن های انتظار و غیره سپری می کنیم. بیشتر معاملات روزمره ما از طریق تلفن انجام می شود، به صدای دیجیتال گوش می کنیم، با کامپیوتر کار می کنیم، در کلینیک متولد می شویم و در بیمارستان می میریم. او بر این عقیده است که "نا مکان ها" مرکز و میدان و حد و مرزی ندارند. مکان جایی است که مردم به آن تعلق دارند. نا مکان جایی است که شما از آن عبور می کنید.

 دیدگاه "دیگرمکان"، یکی از مباحث کلیدی اندیشه های سوجا است. او بر این عقیده است که دیگر مکان فضایی دیگر است، نوعی فضامندی بالفعل زیسته شده و از نظر اجتماعی ایجاد شده، انضمام و در عین حال انتزاعی، که منش اعمال اجتماعی است.

 Heterotopias یکی از پیشروان بحث "خرید"، ژان بودیار، فیلسوف فرانسوی است. که به تاسی از کارل مارکس بحث خرید را مطرح کرده است. بودیار بر این عقیده است که اشیاء مصرفی در برقرار کردن شیوه دسته بندی و ساختار بخشیدن به رفتار تاثیر دارند. آگهی های تبلیغاتی به فرآورده ها از راه نمادها به گونه ای نظم می بخشند که آن ها را از دیگر فرآورده ها متمایز می کنند و در نتیجه آن، یک شیء در یک مجموعه قرار می گیرد. شیء از راه انتقال معنی خود به هنگام مصرف، بر فرد مصرف کننده تاثیر می گذارد. از این راه، بازی بالقوه پایان ناپذیری از نشانه ها پایه گذاری می شود که به اجتماع نظم می بخشد و در فرد نوعی احساس آزادی بر می انگیزد. او همچنان در مورد اینکه اشیاء مصرفی، مجموعه ای از نشانه های ایجاد کننده تمایز در بین مردم هستند، دیدگاه خود را پی می گیرد و گسترش می بخشد. از این زاویه دید، اشیاء مصرفی نه به عنوان پاسخ به یک نیاز یا مشکل مشخص، بلکه به عنوان شبکه ای از دال های شناور هستند که در برانگیختن خواهش ها، توانایی نامحدود دارند. به باور بودیار، هر فرد از جایگاه اشیاء جایگاه خود را در نظم اجتماعی جستجو می کند. از این رو، کار ویژه کالاها فقط برآوردن نیازهای فرد نیست، بلکه بین فرد و نظم اجتماعی نیز ارتباط برقرار می سازند. در این راستا، مصرف فقط نقطه پایان زنجیره ای اقتصادی که از تولید آغاز می شود نیست، بلکه هم به عنوان نظام معاوضه و هم به مثابه یک زبان عمل می کند که درآن کالاها به عنوان ابزارهایی برای اندیشیدن در یک نظام نماد شناسی مطرح هستند که مانند زبان های گفتاری، از نظر وجودی بر فرد تقدم زمانی دارند. فضای باز مرکزی در مرکز خرید نوعی آتریوم اقلیمی است که به گونه ای طراحی شده که علاوه بر تامین نور، مانع از ورود اشعه زیاد خورشید به داخل می شود و از ایجاد گرمای زیاد جلوگیری می کند.

 آتریوم در مجموعه های نوین تجاری به عنوان فضای واسط و عنصر اصلی تعامل اجتماعی معرفی می گردد. آتریوم ها از لحاظ کالبدی ترکیبی از سطوح شفاف، نیمه شفاف و کدر هستند. بازشوها، راهروها و دیواره های خارجی نیز فضای داخلی آتریوم ها را احاطه می کنند. ویژگی های هندسی آتریوم، مصالح و جزییات اجرایی به کار رفته در آن، در نحوه و میزان دریافت نور و انرژی خورشید، اتلاف حرارتی، مشکلات آکوستیکی، لایه بندی حرارتی، و تهویه طبیعی تاثیر بسزایی دارند.

 پیکربندی آتریوم: ساختار شکلی و هندسی آتریوم تابعی از عوامل متعددی است:

 فرم ساختمان اصلی، نحوه استقرار فضاهای مجاور نورگیر و سطح مورد نیاز برای محوطه سازی داخلی.

 میزان دریافت روشنایی و انرژی مورد نیاز از خورشید برای استفاده از قابلیت های ایستای آتریوم.

 کاهش اثر باد سرد و تبادل حرارتی از طریق سطوح شفاف، سازه نگهدارنده شیشه و دیوارهای خارجی.

 روشنایی طبیعی: میزان نور طبیعی که به درون آتریوم نفوذ می کند عنصر اصلی در طراحی آتریوم است. چرا که هم روشنایی داخلی فضای آتریوم، هم فضاهای مجاور آتریوم را تامین می کند.

 ملاحظات آواشنودی (آکوستیکی) در آتریوم اگر پیکربندی آتریوم گنبدی بوده و سطوح مدور کانونی کننده صدا داشته باشد در انتخاب مصالح برای انعکاس و یا جذب صدا باید دقت کرد.

 کنترل حرارت و دود آتریوم معمولا شامل فضاهای باز بزرگی است که با چند طبقه ارتباط دارد. این شکل ساختاری در برخی موارد می تواند حوزه های دمایی خاصی را در زیر خود پدید آورده و جریان های هوایی را در داخل آتریوم تشدید کند. در این حالت، این جریان ها می توانند عملکرد تاسیسات را در داخل آتریوم و فضاهای مجاور آن مختل کنند. بسته به ارتفاع آتریوم نحوه تشکیل لایه های حرارتی متفاوت خواهد بود. این لایه ها معمولا با مقادیر زیادی رطوبت ناشی از تعریق افراد، بخار آب موجود در فضاهای خدماتی و تبخیر سطحی گیاهان همراه است که در صعود بین لایه های حرارتی و تماس با سطوح سرد می توانند میعان زیادی را ایجاد کنند که منجر به ریزش آب از سقف یا تخریب سطوح نما و زنگ زدگی سازه های نگهدارنده شیشه خواهد شد. بنابراین بر خلاف اغلب روش های طراحان تاسیساتی که تنها به پلان ساختمان توجه می کنند، در مورد آتریوم از ابتدا باید به صورت سه بعدی به آن نگاه کرد.


“Excursion Market” is the combination ofeconomic and socialfunctionswith regard torecreationalfacilitiesthatsocial, cultural and economic life is flowed inside of it. Excursion market inanurban areaiseffectiveincoordination andlinks with otherpartsof the city. On one side, this space has improvedshopping centersand services to customers and on the other side, has createdalife.

The main purpose of this space is creation of life center. By creating a safe, comfortable, attractive and recreational and leisure facilities, causes enthusiasm and attracts buyers for purchasing. It also creates a sense of vitality and belonging that increases economic output in addition to its social and cultural functions. Markets formed in two types. The first markets were emerged around a square and the second markets were developed along the main routes of settlement.

Normally shops were built in the places where there was a boom and the possibility of shops development simply did not exist at the edge of the sidewalk and street. In recent decades, another type of complexes and commercial centers are formed and in addition to the administrative offices and services, some of the living spaces and activities related to leisure or cultural contexts have emerged.

Configuration of atrium

Form of the main building, placement of adjacent skylight spaces for interior landscaping.

The amount of light received from the sun and the energy required for the use of static capabilities of atrium.

Reduction of the cold wind and heat exchange through a transparent surface, supporting structure and glass exterior walls.

Natural lighting: natural light that penetrates into atrium is the main element of design.

Acoustical considerations in atrium: If you have a dome configuration, you should select material carefully to reflect or absorb sound.

Smoke and heat control:  usually include large open spaces that are associated with several levels.


 

Al-Mahdi Commercial Complex Competition [Third Place]

Function: Commercial
Type: Architecture, Interior-Design, Competition
Status: Idea, Featured Projects

Commercial Complex Design Competition in Mashhad [Third Place]


Location: Mashhad

Client : Armanshahr e pars Investment company

Total Built Up Area: 74000 m²

Site Area: 21000 m²

Play Full Animation

Duration: 00:02:21

Design Team: Reza Eslami, Iman Agah, Ali Nasiri, Reza Zia, Mojtaba Mirhoseini


"گردش بازار" ترکیبی از کارکردهای اقتصادی و اجتماعی را با لحاظ نمودن تسهیلات تفریحی در بر می گیرد به طوری که حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آن جریان می یابد. گردش بازار یک فضای شهری اثرگذار در شهر محسوب می شود که در هماهنگی و پیوند با دیگر اجزای شهر است. این فضا از یک سو نقش مراکز خرید را در رفع نیازهای مصرفی و خدماتی بهبود بخشیده و از سوی دیگر یک مرکز زندگی را ایجاد می نماید.

 ایجاد مرکز زندگی هدف اصلی این فضا است. چرا که با ویژگی هایی که به واسطه ایجاد محیطی امن، جذاب و راحت و امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت برای خرید موجب اشتیاق و جذب خریداران می گردد. همچنین حس تعلق و سرزندگی را ایجاد نموده که این خود بازده اقتصادی گردش بازار را افزون بر کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن می شود. بازارها به دو صورت شکل گرفتند. نخست بازارهایی که پیرامون یک میدان یا میدانگاه پدیدار شدند و دوم، بازارهایی که به صورت خطی و در امتداد مهمترین مسیرهای سکونتگاه توسعه یافتند.

 به طور معمول پاساژها در نقاطی از شهر و در خیابان هایی طراحی و ساخته می شده اند که از یک سو رونق اقتصادی وجود داشت و از سوی دیگر امکان توسعه دکان ها در لبه پیاده رو و خیابان به سادگی وجود نداشت. در دهه های اخیر نوع دیگری از مجتمع ها و مراکز تجاری شکل گرفته که افزون بر دفاتر اداری و خدماتی، برخی از فضاها و فعالیت های مربوط به گذران فراغت یا فضاهای فرهنگی نیز در آن ها پدید آمده است.

 None- City اوژه معتقد است که ما در جامعه ای "سوپر مدرن" زندگی می کنیم که "نامکان ها" بیش از پیش بر آن غلبه یافته اند. به عنوان مثال، ما بیش تر وقت خود را در سوپرمارکت های بزرگ، مجتمع های تفریحی خارج از شهر، جایگاه های پمپ بنزین اتوبان ها، سالن های انتظار و غیره سپری می کنیم. بیشتر معاملات روزمره ما از طریق تلفن انجام می شود، به صدای دیجیتال گوش می کنیم، با کامپیوتر کار می کنیم، در کلینیک متولد می شویم و در بیمارستان می میریم. او بر این عقیده است که "نا مکان ها" مرکز و میدان و حد و مرزی ندارند. مکان جایی است که مردم به آن تعلق دارند. نا مکان جایی است که شما از آن عبور می کنید.

 دیدگاه "دیگرمکان"، یکی از مباحث کلیدی اندیشه های سوجا است. او بر این عقیده است که دیگر مکان فضایی دیگر است، نوعی فضامندی بالفعل زیسته شده و از نظر اجتماعی ایجاد شده، انضمام و در عین حال انتزاعی، که منش اعمال اجتماعی است.

 Heterotopias یکی از پیشروان بحث "خرید"، ژان بودیار، فیلسوف فرانسوی است. که به تاسی از کارل مارکس بحث خرید را مطرح کرده است. بودیار بر این عقیده است که اشیاء مصرفی در برقرار کردن شیوه دسته بندی و ساختار بخشیدن به رفتار تاثیر دارند. آگهی های تبلیغاتی به فرآورده ها از راه نمادها به گونه ای نظم می بخشند که آن ها را از دیگر فرآورده ها متمایز می کنند و در نتیجه آن، یک شیء در یک مجموعه قرار می گیرد. شیء از راه انتقال معنی خود به هنگام مصرف، بر فرد مصرف کننده تاثیر می گذارد. از این راه، بازی بالقوه پایان ناپذیری از نشانه ها پایه گذاری می شود که به اجتماع نظم می بخشد و در فرد نوعی احساس آزادی بر می انگیزد. او همچنان در مورد اینکه اشیاء مصرفی، مجموعه ای از نشانه های ایجاد کننده تمایز در بین مردم هستند، دیدگاه خود را پی می گیرد و گسترش می بخشد. از این زاویه دید، اشیاء مصرفی نه به عنوان پاسخ به یک نیاز یا مشکل مشخص، بلکه به عنوان شبکه ای از دال های شناور هستند که در برانگیختن خواهش ها، توانایی نامحدود دارند. به باور بودیار، هر فرد از جایگاه اشیاء جایگاه خود را در نظم اجتماعی جستجو می کند. از این رو، کار ویژه کالاها فقط برآوردن نیازهای فرد نیست، بلکه بین فرد و نظم اجتماعی نیز ارتباط برقرار می سازند. در این راستا، مصرف فقط نقطه پایان زنجیره ای اقتصادی که از تولید آغاز می شود نیست، بلکه هم به عنوان نظام معاوضه و هم به مثابه یک زبان عمل می کند که درآن کالاها به عنوان ابزارهایی برای اندیشیدن در یک نظام نماد شناسی مطرح هستند که مانند زبان های گفتاری، از نظر وجودی بر فرد تقدم زمانی دارند. فضای باز مرکزی در مرکز خرید نوعی آتریوم اقلیمی است که به گونه ای طراحی شده که علاوه بر تامین نور، مانع از ورود اشعه زیاد خورشید به داخل می شود و از ایجاد گرمای زیاد جلوگیری می کند.

 آتریوم در مجموعه های نوین تجاری به عنوان فضای واسط و عنصر اصلی تعامل اجتماعی معرفی می گردد. آتریوم ها از لحاظ کالبدی ترکیبی از سطوح شفاف، نیمه شفاف و کدر هستند. بازشوها، راهروها و دیواره های خارجی نیز فضای داخلی آتریوم ها را احاطه می کنند. ویژگی های هندسی آتریوم، مصالح و جزییات اجرایی به کار رفته در آن، در نحوه و میزان دریافت نور و انرژی خورشید، اتلاف حرارتی، مشکلات آکوستیکی، لایه بندی حرارتی، و تهویه طبیعی تاثیر بسزایی دارند.

 پیکربندی آتریوم: ساختار شکلی و هندسی آتریوم تابعی از عوامل متعددی است:

 فرم ساختمان اصلی، نحوه استقرار فضاهای مجاور نورگیر و سطح مورد نیاز برای محوطه سازی داخلی.

 میزان دریافت روشنایی و انرژی مورد نیاز از خورشید برای استفاده از قابلیت های ایستای آتریوم.

 کاهش اثر باد سرد و تبادل حرارتی از طریق سطوح شفاف، سازه نگهدارنده شیشه و دیوارهای خارجی.

 روشنایی طبیعی: میزان نور طبیعی که به درون آتریوم نفوذ می کند عنصر اصلی در طراحی آتریوم است. چرا که هم روشنایی داخلی فضای آتریوم، هم فضاهای مجاور آتریوم را تامین می کند.

 ملاحظات آواشنودی (آکوستیکی) در آتریوم اگر پیکربندی آتریوم گنبدی بوده و سطوح مدور کانونی کننده صدا داشته باشد در انتخاب مصالح برای انعکاس و یا جذب صدا باید دقت کرد.

 کنترل حرارت و دود آتریوم معمولا شامل فضاهای باز بزرگی است که با چند طبقه ارتباط دارد. این شکل ساختاری در برخی موارد می تواند حوزه های دمایی خاصی را در زیر خود پدید آورده و جریان های هوایی را در داخل آتریوم تشدید کند. در این حالت، این جریان ها می توانند عملکرد تاسیسات را در داخل آتریوم و فضاهای مجاور آن مختل کنند. بسته به ارتفاع آتریوم نحوه تشکیل لایه های حرارتی متفاوت خواهد بود. این لایه ها معمولا با مقادیر زیادی رطوبت ناشی از تعریق افراد، بخار آب موجود در فضاهای خدماتی و تبخیر سطحی گیاهان همراه است که در صعود بین لایه های حرارتی و تماس با سطوح سرد می توانند میعان زیادی را ایجاد کنند که منجر به ریزش آب از سقف یا تخریب سطوح نما و زنگ زدگی سازه های نگهدارنده شیشه خواهد شد. بنابراین بر خلاف اغلب روش های طراحان تاسیساتی که تنها به پلان ساختمان توجه می کنند، در مورد آتریوم از ابتدا باید به صورت سه بعدی به آن نگاه کرد.


“Excursion Market” is the combination ofeconomic and socialfunctionswith regard torecreationalfacilitiesthatsocial, cultural and economic life is flowed inside of it. Excursion market inanurban areaiseffectiveincoordination andlinks with otherpartsof the city. On one side, this space has improvedshopping centersand services to customers and on the other side, has createdalife.

The main purpose of this space is creation of life center. By creating a safe, comfortable, attractive and recreational and leisure facilities, causes enthusiasm and attracts buyers for purchasing. It also creates a sense of vitality and belonging that increases economic output in addition to its social and cultural functions. Markets formed in two types. The first markets were emerged around a square and the second markets were developed along the main routes of settlement.

Normally shops were built in the places where there was a boom and the possibility of shops development simply did not exist at the edge of the sidewalk and street. In recent decades, another type of complexes and commercial centers are formed and in addition to the administrative offices and services, some of the living spaces and activities related to leisure or cultural contexts have emerged.

Configuration of atrium

Form of the main building, placement of adjacent skylight spaces for interior landscaping.

The amount of light received from the sun and the energy required for the use of static capabilities of atrium.

Reduction of the cold wind and heat exchange through a transparent surface, supporting structure and glass exterior walls.

Natural lighting: natural light that penetrates into atrium is the main element of design.

Acoustical considerations in atrium: If you have a dome configuration, you should select material carefully to reflect or absorb sound.

Smoke and heat control:  usually include large open spaces that are associated with several levels.


 Almahdi-144x144

Additional info

  • Function: Commercial
  • Type: Architecture Interior-Design Competition
  • Status: Idea Featured Projects